3ยช Edizione Update on Pain, Chia Laguna 21-24 Maggio 2015

PER POTER SCARICARE L'APPLICAZIONE DELL'EVENTO CLICCARE SUL SEGUENTE LINK:

http://delivery.customapp.letsplaza.com/delivery/uop/#

Di seguito i link per visualizzare le interviste ai ns relatori a cura di Rosanna Lambertucci in occasione dell'evento svoltosi al Chia Laguna:

Prof. Cherubino
https://youtu.be/CXG9jhShdP0
Prof.ssa Coluzzi
https://youtu.be/mQQadcDWsJs
Dr. Cuomo
https://youtu.be/N2TTx9U6P1o
Prof. Fanelli
https://youtu.be/KjCUthMJvac
Prof. Finco
https://youtu.be/UYCqpinchp4
Prof. Fornasari
https://youtu.be/nI6EVkOPqmQ
Dr. Gaudioso
https://youtu.be/xAMAXXja3eU
Prof. Mercadante
https://youtu.be/K8eJPmxPnYk
Dr.ssa Pannuti
https://youtu.be/D7iGYWQMIL8
Prof. Polati
https://youtu.be/gYsDPV90fuA
Dr. Raffaeli
https://youtu.be/14WUF_Tfg0o
Prof.ssa Romualdi
https://youtu.be/rooVRAXwSvc
Dr. Spizzichino
https://youtu.be/H-ukXqVPG8o
Dr. Stadler
https://youtu.be/FmJiVaeD-7s
 

Galley